Dossier Luchthaven Twente

Redactie

Doel van de site

Een burgerluchthaven in Twente?

De besturen van Enschede en de Provincie Overijssel hebben medio 2010 besloten tot de ontwikkeling van een burgerluchthaven op het voormalig terrein van het militair vliegveld in Twente. Zij hebben zich daarbij laten leiden door een "ruimtelijke visie" maar zich niet veel zorgen gemaakt over het realiteitsgehalte van de aannames achter die visie. Luchtvaartdeskundigen, economen en meedenkende burgers hebben daarop gewezen en kritiek geuit op de plannen maar daarvoor bij bestuurders en volksvertegenwoordigers onvoldoende gehoor gevonden. Bestuurders hebben deugdelijk onderzoek achtergehouden en/of terzijde geschoven, beroepen zich op rapporten die de toets van wetenschappelijke kritiek niet kunnen doorstaan en citeren ook nog verkeerd uit die rapporten, waardoor een veel rooskleuriger beeld over de kansen van een burgerluchthaven is neergezet dan in de rapporten zelf is te lezen.

De site wordt samengesteld op basis van eerder verschenen teksten en nieuwe bijdragen van betrokken burgers en wetenschappers met uiteenlopende politieke voorkeur of binding, hier voorlopig aangeduid als het Twents schrijverscollectief.

Eindredactie:
J. Hans M. Opdam
Hengelo, 20 januari 2011

Lees verder
Klik hier om naar de site te gaan.

Het doel van deze website is om te laten zien waar de publieke besluitvorming in dit dossier heeft gefaald en voorstellen te doen die moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de publieke besluitvorming en een betere democratische controle op de macht. De aandacht is daarbij in eerste instantie gericht op de besluitvorming door de Provinciale Staten van Overijssel.

De site is in ontwikkeling en zal geleidelijk in omvang en diepgang groeien.